Voluptous Virginia Bell v tradiční asijské

Rodie m k tomu nevedli, kluci, co se mi mihli ivotem, se opravdu jen bez vtho zjmu mihli a roky bely zvodnm tempem. J t. Slunen… Proveden: Lehnte si na podloku, rozpate ruce a nohy zvednte do pozice, kdy mte kolena nad pnv a pod kolenem prav hel. Nadechnte se a s vdechem pokldejte nohy na pravou stranu tak, aby se vm zvedl lev bok z podloky. Nadechnte se a s vdechem zvednte nohy zpt do vchoz pozice.

Provete na levou stranu. Svho partnera rno vtte s kruhy pod oima, v prci zvte a v duchu si nadvte, e jste nemla tak dlouho pracovat, sjdt Instagram, dvat se na serily… Jene, asu je tak mlo a vy z nj chcete vydmat co nejvc. Pece nebudete chodit spt po veernku jako dti va sestry, vdy veer toho mete jet tolik zat. Je-li to u vs stejn jako u ns, kde jsme vichni sovy, tud nejvt produktivita ns zashne ve veernch a nonch hodinch, nejsp je ve va domcnosti kolem dvanct pkn ivo.

No, ale ta rna. est hodina rann je pro vs muenm, nakonec sice vle zvtz, ale je to dlouh a vyrovnan boj. Chcete-li ponocovat, muste tomu pizpsobit i vae vstvn, jinak to nepjde. Bolestiv projevy nejsou zrovna tm, co by nm zlepilo nladu, kolikrt se ale nejedn o nic zvanho.

V ad ppad tak pome njak prek na levu od bolesti, nebo si jen prost chvli lehnout a bt v klidu. Bolav nohy tak nemusej bt hned nznakem vnj zdravotn komplikace, mon je to jen reakce na celodenn chozen.

visiondesdecuba.com - 2018 ©